DÜNYA MANEVİ BİR BUHRAN GEÇİRİYOR

Ali SARIKAYA

06Mart2015, 07:16

Ali SARIKAYA

                 Dünya büyük bir manevi buhran geçirmektedir. Her tarafta barut kokusu, kan ve gözyaşı sel olup akmaktadır. Bunlar, şairin “meydane düşen kurtulamaz seng-i kazadan” dediği kaza oklarına pek benzemiyor, sanki planlı ve programlı olarak gelmektedir. Manen ve ahlaken tefessüh etmiş batı, çıkar uğruna her türlü felaketi dünyanın her tarafına atmaktadır. Doymak bilmeyen hırsı, tatmin olmayan kazanma arzusu, kendi saadetini başkasının felaketinde arayan bozulmuş insanlığı, insanlık âlemini felaketin içine itmektedir.

                Özellikle dünya savaşları yıllarının ardından atılan yanlış adımların acı meyvesi bugün birçok insana gözyaşı şeklinde dönmektedir. Hala bu yanlışlardan kurtulmuş değildir. Hırsızlık, kadın cinayetleri, yolsuzluk, çıkarcılık… gibi ahlaki zaaflar yaygın hale gelmiş ise bunlar yanlış eğitimin neticeleridir. Hala da eğitimde milli olamadığımız kanaatini taşıyanlar çoktur.

                Eşref Edip’in Bediuzzaman ile ilgili Tarihçe-i Hayat’ındaki tahlillerinde bu konu ile ilgili çok güzel bir tahlil var. Onu paylaşmak istiyorum.

                “Dünya, büyük bir mânevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan Garb cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir vebâ, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sâri illete karşı Islâm cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl formülleriyle mi? Yoksa, Islâm cemiyetinin ter ü taze îman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. Îman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için, ben yalnız îman üzerine mesâimi teksif etmiş bulunuyorum.

               "Risâle-i Nur’u anlamıyorlar, yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben, bütün müsbet ilimlerle, asr-ı hâzır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hattâ bu hususta da bâzı eserler telif eyledim. Fakat, ben öyle mantık oyunları bilmiyorum, felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben, cemiyetin iç hayatını, mânevî varlığını, vicdan ve îmânını terennüm ediyorum, yalnız Kur’ân’ın tesis ettiği Tevhid ve îman esâsı üzerinde işliyorum ki; Islâm cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün, cemiyet yoktur.

                "Bana, `Sen şuna buna niçin sataştın?’ diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. Içinde evlâdım yanıyor, îmânım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, îmânımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış; ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler!..

                 "Beni, nefsini kurtarmayı düşünen hodgâm bir adam mı zannediyorlar? Ben, cemiyetin îmânını kurtarmak yolunda dünyamı da fedâ ettim, âhiretimi de. Seksen küsûr senelik bütün hayatımda dünya zevki nâmına birşey bilmiyorum. Bütün ömrüm harb meydanlarında, esâret zindanlarında, yâhut memleket hapishânelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefâ, görmediğim ezâ kalmadı. Dîvân-ı harblerde bir câni gibi muâmele gördüm, bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilâttan menedildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere mâruz kaldım. Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyâde, ölümü tercih ettim. Eğer dînim intihardan beni menetmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti.” (Tarihçe-i Hayat, Sayfa 543)

                Cemiyetin manevi temellerinin sağlam atılması yolunda canhıraş bir şekilde çalışanlara bu kahrı, çekilmez muameleleri yapanlar bugünkü kan ve gözyaşının sorumluları arasındadır. Manevi hayatı boşaltılmış insanlar, kendi milletine bu kötülükleri yapmakta bir beis görmüyor. Yazık!

ali_sarikaya@yahoo.com

Bu haber 1376 defa okunmuştur.

Delicious     FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU