SEÇİM YARIŞI BİTTİ ŞİMDİ ASIL YARIŞ BAŞLIYOR

Ali SARIKAYA

04Nisan2014, 08:00

Ali SARIKAYA

Her seçimin kendine göre meşakkatleri vardır. Dünyaya ait işlerde olan seçimin de kendine göre zorlukları vardır. Her yarış gibi bunun da sonuçları olacaktır. Ancak, asıl yarış baki ve ebedi olan ahiret yurdunu kazanma yarışıdır. Yerel seçimler dünyaya ait bir yarıştı, bitti. Bütün meşakkati geride kaldı. Bu yarışta herkes teker teker dahil değildi. Bir kısmı koşarken bir kısmı da seyirci idi. Alkışları ile destek veriyordu.

Dünyevi bir yarış için canını dişine takarak çalışanlar, kısa bir ömürde, kısa bir makam için bu kadar ciddi bir gayret göstermek takdire şayan bir davranıştır. İşini ciddiye alıyor demektir. Bunları ciddiye alanlar, asıl yarış olan ahiret yurdunu kazanma yarışını çok daha fazla ciddiye almak zorundadırlar. Fani hayatın fani işlerini bu kadar ciddiye alıp ebedi hayatı ve ona lazın olan işleri ciddiye almamak akıllı insanın kârı değildir. Asıl yarış da bundan sonra başlamaktadır. Hz. Peygamber bir seferden dönüşte ashabına şöyle buyurmuştu: " Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz" (Razi, XXIII, 72; Beydavi, II, 97;Keşfü’l-Hafa, I,424.) yani asıl yarış, nefis ve hevayı yenme konusunda yapılan yarışı kazanmaktır. "Hakiki mücahid nefsine karşı cihad açan kimsedir" (Tirmizî, Cihad, 2) hadîsi de aynı manayı ifade etmektedir.

Bediuzzaman Said Nursi’nin ikinci dünya savaşı esnasında bir suale verdiği cevap bu Hadis’e çok güzel bir yorum getirmektedir. Suali ve cevabı birlikte okuyalım:

"Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderatıyla alâkadar olan bu dehşetli Harb-i Umumîden elli gündür (şimdi yedi seneden geçti aynı hâl) hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim insanlar, cemaati ve camii bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var?" dediler.

Cevaben dedim ki:

Ömür sermayesi pek azdır; lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil dâireler gibi, her insanın kalb ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Herbir dairede, herbir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat arasıra vazife bulunabilir. Bu kıyasla, küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasip vazifeler bulunabilir.

……

Birinci noktaya cevap ise: Evet, bu Cihan Harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hâkimiyet-i âmme dâvâsından daha ehemmiyetli bir dâvâ, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dâvâ açılmış ki, her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek dâvâyı kazanmak için bilâtereddüt sarf edecek.

Herkesin, iman mukabilinde, bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyyen ve bâki ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvâsı başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, maddiyyunluk tâunuyla çoklar o dâvâsını kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keşif ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği dâvânın yerini, bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? (Asa-yı Musa, Sayfa 20-21)

Evet, şimdi herkes asıl işine, inanç ve ibadetlerini yaşama gibi en dar dairedeki en büyük işine koşmalı ve gözün görmediği, kulağın işitmediği, insan kalbine doğmayan nimetlerle dolu Cennet gibi bir baki mülkü kazanma yarışına koşmalıdır. Bu dünyaya gelişimizin en önemli işi budur. Allah hepimize bu yarışı kazanmayı nasip etsin. Âmin!

                                                                                                        ali_sarikaya@yahoo.com

Bu haber 1989 defa okunmuştur.

Delicious     FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU