BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

Ali SARIKAYA

20Haziran2013, 13:20

Ali SARIKAYA

İslam âleminde bazı önemli vakitler var ki, o zamanlar diğerlerine göre çok farklı kâr ve ticaret bahşetmektedir. Onlardan birisi de Berat Kandilidir. Berat Kandili, bir çekirdek hükmündedir. Bu çekirdek, Şaban ayının 14. Gecesidir. Bu gecede ekilen tohumlar bire on bin, yirmi bin meyve veren başaklar gibidir. Bu gecede insanlığın mukadderatı belirlenmektedir. Bir sene boyunca olacak işler bu gece karara bağlanmaktadır. “Herbir hasenenin Leyle-i Kadirde otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Beratta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur’ân’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhûr-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyâli-i meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için, elden geldiği kadar Kur’ân’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.” (Şualar, 433)Kur’an-ı Kerimden okunan her bir harfin en az on sevabı vardır. Ancak Allah’ın fazl ve kereminin coştuğu zamanlar vardır. Bu zamanlar bire bin veren başaklar gibidir. Bazen bu başaklar zamana bağlı olarak meyve verirler, bazen de meyvenin kendisi farklı bir değer ifade ettiği için böyle sonuçlar vermektedir. Her iki durum da bu ümmete büyük bir ikramdır. Seçilmiş ümmet olan Muhammed ümmeti Allah’ın bu büyük ikramına mazhardır. Onların geçmiş ümmetlere göre kısa bir ömür yaşamalarından dolayı Allah onlara uzun bir ömrü netice verecek özel hazineler ikram etmiştir. Kandil geceleri, üç aylar, Cuma günü gibi zamanlar rahmetin coştuğu zamanlardır. Kovasını açan, elini açan herkese Allah’ın rahmeti yağacaktır. Bazı surelerin faziletlerine dair yapılan açıklamaları, onların faziletlerini Üstad Bediuzzaman Said Nursi şöyle bir misalle açıklamaktadır:“Meselâ, içinde mısır ekilmiş bir tarla farz edelim ki, bin tane ekilmiş. Bâzı habbeleri (taneleri) yedi sümbül vermiş farz etsek, her bir sümbülde yüzer tane olmuş ise, o vakit tek bir habbe bütün tarlanın iki sülüsüne (üçte ikisine) mukabil oluyor. Meselâ, birisi de on sümbül vermiş, her birinde iki yüz tane vermiş; o vakit bir tek habbe asıl tarladaki habbelerin iki misli kadardır. Ve hâkezâ, kıyas et. Şimdi, Kur’ân-ı Hakîmi nurânî, mukaddes bir mezraâ-i semâviye tasavvur ediyoruz. İşte her bir harfi asıl sevâbıyla birer habbe hükmündedir. Onların sümbülleri nazara alınmayacak. Sûre-i Yâsin, İhlâs, Fâtiha, Kul Yâ Eyyühe’l-Kâfirûn, İzâ Zülzileti’l-Ardu gibi sâir, fazîletlerine dâir rivâyet edilen sûre ve âyetlerle muvâzene edilebilir. Meselâ, Kur’ân-ı Hakîmin üç yüz bin altı yüz yirmi harfi olduğundan; Sûre-i İhlâs Besmele ile beraber altmış dokuzdur, üç defa altmış dokuz iki yüz yedi harftir; demek Sûre-i İhlâsın her bir harfinin haseneleri bin beş yüze yakındır. İşte Sûre-i Yâsin’in hurufâtı hesap edilse Kur’ân-ı Hakîmin mecmû hurufâtına nispet edilse ve on defa muzaaf olması nazara alınsa, şöyle bir netice çıkar ki, Yâsin-i Şerifin her bir harfi takrîben beş yüze yakın sevâbı vardır, yani o kadar hasene sayılabilir.” (Sözler, 312)Kandil geceleri böyle bire bin veren başaklar gibidir. Bolca Kur’an okumak, salevat getirmek, bu geceleri ibadet ve ilimle ihya etmek bu tarladan bire bin almak demektir. Akıllı çiftçinin bu tarlayı nadasa bırakması mümkün mü?Kandiliniz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Allah bu gece hürmetine, bu gecede duası makbul insanlar hürmetine memleketimizi ve milletimizi semavi ve arzi bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Âmin! ali_sarikaya@yahoo.com

Bu haber 2779 defa okunmuştur.

Delicious     FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

      BASIN İLAN KURUMU

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU