Aydın Osmaniye Gazetesi

İSTİKLAL MARŞI

Ali SARIKAYA

16Mart2013, 14:23

Ali SARIKAYA

İstiklal Marşı, bu milletin hür ve bağımsızlığının sembolüdür. Müstakil bir devlet olmanın alametidir. Anadolu’nun birçok yerinin işgal altında olduğu bir zamanda, milleti ayağa kaldıracak, heyecanlandıracak, tepelenmek istenen maneviyatının yeniden şaha kalkmasını sağlayacak bir marşa ihtiyaç duyulmuştur. Bu vesile ile 7 Kasım 1920 de gazetelere bir ilan verilerek bir yarışma açıldığı bildirilmiştir. Yazarına ve bestekarına her birine beş yüz lira mükafat konulmuştur.

         Yarışmaya 724 şiir katılmış, ancak bunların içinde istenilen coşkuyu ve heyecanı sağlayacak, imparatorluk coğrafyasına çöken ümitsizliğin karanlığını dağtacak bir şiir olmadığı görülmüştür. Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Hamdullah Suphi’nin dikkatini çeken bir durum, Mehmet Akif’in bu yarışmaya katılmamış olmasıdır. Bunun sebebini araştırdığında, para ödülü olduğu için katılmadığı tespit edilmiştir. Hamdullah Suphi mutlaka katılmasını istemektedir.

         5 Şubat 1921 de Mehmet Akif’e bir mektup yazar.

"Pek aziz ve muhterem efendim,

İstiklâl marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamaklarındaki sebebin izâlesi için pek çok tedbirler vardır Zât-i üstadânelerinin matlûb şiiri vücûda getirmeleri maksadın husûlü için son çâre olarak kalmıştır. Asıl endişenizin icâbettiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve tehyiç vâsıtalarından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve muhabbeti arz ve tekrar eylerim.''

Bu mektup Mehmet Akif’i ikna eder ve katılmama kararını değiştirmesine vesile olur.

Taceddin Dergahı’na çekilen Akif, Mektubun üzerinden bir ay bile geçmeden “Kahraman Ordumuza” başlıklı şiiri kaleme alır ve gönderir. Şiir Hamdullah Suphi ve arkadaşları tarafından beğenilir. Büyük şairi rencide etmeden TBMM ne nasıl getirileceği tartışılır ve daha önce gelenlerden seçilen yedi marş ile birlikte parlamentoya sunulur. 1 Mart 1921 de Karesi mebusu Hasan Basri Çantay meclise gelen marşlardan birisinin okunması için bir takrir verir. Bu takrir meclis üyelerince kabul edilir. Meclis başkanı, marşlardan birini okumak üzere Maarif Vekilini kürsüye davet eder. Hamdullah Suphi gür bir sesle Akif’in şiirini okur

"Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet

Hakkıdır, Hakka tapan milletimin İSTİKLÂL" . mısraları okununca bütün Meclis ayağa kalkar ve gözyaşları alkış tufanına karışır.

TBMM de arka arkaya üç defa okunur.

12 Mart 1921 de Kastamonu meb'usu Dr. Suad Beyin 12. Mart. (1921) tarihinde Büyük Millet Meclisi Riyasetine vermiş olduğu takrirde:

“Riyâset-i Celîleye :

Müzâkere kifayetini ve Mehmed Akif Beyin İstiklâl Marşı'nın kabulünü teklif ederim.”

Aynı mealde Hasan Basri Çantay’ın da bir teklifi vardır. Teklifler oya sunulur ve kabul edilir. Marşın kabul edilmesinden sonra Hamdullah Suphi tarafından tekrar okunur ve meclis ayakta dinler.

1935 yılında yayın hayatına başlayan Yücel dergisi, 1937 yılında İstiklal Marşı aleyhine bir tenkit yazısı koyar.

“İstiklâl Marşımızın güftesi, bugünkü telakkilerimiz, hamlelerimiz ve hedeflerimiz karşısında geriden sesler halindedir.

Bir çok mısraları marş mıdır, dua mıdır fark edilemez haldedir. Hele, “medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” mısraına ne buyrulur? O günkü haklı ve köpürmüş gayzın bir ifadesi, bir tarihi söz olarak mükemmel, fakat bir marş mısraı olarak hayır. Beste dünyaya yayıldı. Öğrenmesi pek güç ve Türk azim ve istiklâlini anlatmaya pek liyakatsiz olmakla beraber onu muhafaza etmemiz belki lazımdır. Fakat güfteyi değiştirmekte hiçbir mahzur yoktur, hatta geç kalınmıştır. Değiştirmek muhakkak lazımdır, zarurîdir kanaatindeyiz.”

         O günün hakim zihniyeti İstiklal Marşını taşımakta zorlanmıştır. Manasını ise hiç taşımamıştır.

         “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” sözüne itiraz edenler, fikriyatının kıblesi olarak batıya dönenler, bugün gelinen noktada Akif’in haklı çıktığını göreceklerdir. Şairin itirazı fen ve sanatına değil, menfaat üzerine dönen gaddar siyasetinedir. Bu anlayış iki dünya savaşı yaşatmış ve milyonları perişan etmiştir.

ali_sarikaya@yahoo.com

Bu haber 997 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU