BERAT KANDİLİNİN ARDINDAN

Ali SARIKAYA

12Mayıs2017, 06:05

Ali SARIKAYA

         Kadir gecesinden sonra sevap bakımından en verimli ve bol sevaplı olan Berat gecesini ihya ettik. Allah her Müslümana bol ecir nasip etsin, feyzinden istifade etmiş olmayı nasip etsin.

Dünyaya bir ticaret için gönderilen insan, bu manevi ticaret mahallinde en iyi kârı elde etmek için çabalayacaktır. Aklı başında her insanın yapması gereken iş budur. Bu ticaretin ücreti ahirette olacaktır. Dünyada da faydası olmakla beraber asıl faydası ahirette olacaktır.

Dünya, âhiret hayatının kazanılması için yaratılmış bir manevi ticaret yeri olduğuna göre, o ticaretle ilgili faaliyetlerin de yıllık muhasebesinin yapılması gayet tabiidir. İşte bu muhasebenin vakti üç ayların içindedir. Berat gecesinden başlar,  Kadir Gecesi'yle devam eder, bire binler kâr verir ve ramazanın sonunda biter.

"O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur." (Duhan 44/2-4)

 

Bu ayette bahsedilen “mübarek gece” bir görüşe göre Berat Gecesidir. Bu gecede Kur’an-ı Kerim, Levh-i Mahfuzdan topluca dünya semasına indirilmiştir. Dünya semasından da Peygamber Efendimize, Kadir gecesinden başlayarak peyderpey indirilmiştir.

Bir yılın muhasebesine, hikmetli işlerin ayırımının yapılmasına Berat Gecesi'nde başlanmakta ve bu işlem Kadir Gecesi'ne kadar devam etmektedir. 

Bu hikmetli işler nelerdir ve âyetin mânası nedir?

İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin birbirinden ayırd edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir:

- Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her-şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir.

- Rızıkla alakalı defterler Mikail Aleyhisselâma verilir.

- Savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhissalama verilir.

- Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil'e verilir ki bu büyük bir melektir.

- Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail Aleyhisselâma teslim edilir.

Fahreddin er-Râzî"nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesi'nde başlar, Kadir Gecesi'nde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir. (Hülâsâtü'l-Beyân. 13:5251)

“Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle, Leyle-i Kadrin kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadirde otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Beratta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur’ân’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhûr-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyâli-i meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir.” (Şualar, s. 433)

Berat Gecesi'nin beş ayrı özelliği vardır.

1. Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.
3. İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması.
4. Allah'ın af ve bağışlamasının coşması.
5. Peygamberimiz (asm)'e tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

Berat kandiliniz elli senelik bir baki ömrün kazanılmasına vesile olsun inşaallah.

ali_sarikaya@yahoo.com

Bu haber 999 defa okunmuştur.

Delicious     FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU