BERÂAT KANDİLİ BERAT VESİLESİ OLSUN

Ali SARIKAYA

05Mayıs2017, 05:52

Ali SARIKAYA

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun on beşinci gecesi (10 Mayıs 2017 Çarşamba günü) beraat kandilidir. Ülkemiz, insanımız ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Kelime olarak berat, borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma, kişinin sorumluluklarının affedilmesi gibi manalara gelir.

Bu gecede, kulların geleceği ile ilgili levh-i mahfuzda tespit edilmiş olan kararlar, meleklere verilmek üzere çoğaltılmaya başlanır. Allah’ın ilmi geleceği de kuşattığı için kullarının neler yapıp neler yapmayacağını bilmektedir. Bu bilgiye uygun olarak levh-i mahfuzda tespitler yapılmaktadır. Kulların iradî işlerine ait olanları onların davranışlarına uygun şekilde, Allah’ın takdirleri ise onun iradesi doğrultasında yapılmaktadır. Gelecek Berata kadar, mahlûkatın bir yıllık rızıkları, amelleri ve emellerinin tespiti yapılmakta ve meleklere bu bilgiler verilmektedir.

Rızıklarla alâkalı defter Mikail (as)’e; harpler, zelzeleler, saikalar, çöküntülerle ilgili defter Cebrail (as)’e; amellerle alakalı defter, dünya göğünün sahibi ve büyük melek olan İsrafil (as)’e; musibetlere ait nüsha da Azrail (as)’e teslim olunur.  (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/287)

Kadir gecesinden sonra en önemli gecelerden biridir Berat gecesi. Kadir gecesinde bire otuz bin sevap verilirken bu gecede bire yirmi bin verilmektedir. Allah’ın rızasına uygun şekilde bu geceyi ihya edenler, elli senelik bir ömrü kazandıracak neticeleri bu gecede elde edilebilir. (Nursi, Şualar, Sayfa 434) “Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle, Leyle-i Kadrin kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadirde otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Beratta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur’ân’ın sevabı yirmi bine çıkar. (Nursi, Şualar, Sayfa 433)

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) buyuruyor ki:

“Allah Tealâ, Şaban ayının on beşinci (Berâat) gecesinde –rahmetiyle– dünya semasına iner, orada tecelli eder ve Kelb Kabîlesi'nin koyunlarının tüyleri sayısından daha çok sayıda günahkârı affeder.” (Tirmizi, Savm, 39; İbn Mace, İkame, 191)

“Şaban ayının on beşinci gecesi geldiğinde geceyi namazla, gündüzü de oruçla ikame edin. O gece güneş battıktan sonra Yüce Allah rahmetiyle dünya semasına iner ve şöyle seslenir: ‘Tevbe eden yok mu? Af ve mağfiret edeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızıklandırayım! Musîbetten kurtulmak isteyen yok mu? Selâmet ve âfiyet vereyim!’ Bu durum fecrin doğmasına kadar devam eder.” . (İbn Mace, İkame, 191)

Bu gecede Allah’ın rahmeti coşmaktadır. Onun rahmetine koşanları bu geniş rahmeti ile karşılayacaktır. Çünkü o kullarını çok seviyor. Kulu kendine isyan etse de o sevmeye devam ediyor. Rızkını kesmiyor. Ömrünü kesmiyor. Sağlığını bitirmiyor. Eşin dostun seni bir seviyorsa o bin seviyor. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmak olur mu? Yakışır mı?

Peygamberimiz (a.s.m.) Şaban ayının on üçüncü gecesi başını secdeye koyar ve ümmetinin bağışlanmasını ister. Allah üçte birini bağışlar. On dördüncü gecesi tekrar secdeye başını koyar ve ümmetinin bağışlanmasını ister. Allah üçte ikisini bağışlar. On beşinci gecesi tekrar başını secdeye koyar ve ümmetinin tamamının bağışlanmasını ister. Allah’tan yüz çevirenler hariç hepsinin bağışlandığı müjdesini alır. Böyle şefkatli bir peygambere ümmet olmanın hazzını yaşamak ve layık olmanın çabasını göstermek gereklidir. (Yazır, a.g.e, VI/4293-4294)

Allah kulunu kendine itaat ederken görmek istiyor. Peygamber ümmetini istiyor. Bunlardan kaçmak hangi insana yakışır?

Bu gece doğrudan Allah’a yönelip bütün isteklerimizi ona arz edip, onun merhametini istemek zamanıdır. Bu gecede Allah’ın rahmeti coşacak. Allah’ın, Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanı affedeceğini Peygamberimiz Efendimiz (a.s.m.) haber vermektedir. Bağışlananların arasına girmeye çalışmak lazım.

Kendimiz, aile efradımız, dostlarımız ve İslam dünyasının huzur ve selameti için dua edelim. İnsanlık için dua edelim. Ahirete göçen dostlarımızı da unutmayalım.

Kandiliniz mübarek olsun.

ali_sarikaya@yahoo.com

Bu haber 1549 defa okunmuştur.

Delicious     FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

      BASIN İLAN KURUMU

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU