Aydın Osmaniye Gazetesi

GAYRİ MÜSLİMDEN İDARECİ VE DOST OLUR MU? (2)

Ali SARIKAYA

18Aralık2016, 21:17

Ali SARIKAYA

         Yüce Rabbimiz Ankebût Sûresi'nde şöyle buyurur:

         “İçlerinde zulmetmekte olanları hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve onlara deyin ki: "Biz, Bize indirilene ve, size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da, sizin ilahınızda birdir ve biz O'na teslim olmuş olanlarız." (Ankebut 29/46)

         Kitap ehlinden maksat Yahudiler ve Hristiyanlardır.

         Onların zulmedenlerini ayrı tutmaktadır. Onlara, zulümlerinin cinsine göre farklı muamele edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. “Zulmedenler” sözünden ne anlaşılması gerektiği, bunların kimler olduğu, nasıl bir zulüm yaptıkları ise başka ayetlerde açıklanmaktadır.

         Yapılan zulmün en büyüğü, tevhit inancının dışına çıkarak Allah’a oğul isnat etmeleridir. “Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesîh (İsa) Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan bâtıla) döndürülüyorlar!” (Tevbe Suresi 9/30)

         Bu ayetin devamındaki ayetlerde, hicret izni veren ayetler de gelmektedir. İlk hicret de Habeşistan’a yapılmıştır. Bu ayetin uygulaması da Habeşistan muhacirleri tarafından uygulandı. Necaşi’nin karşısında en güzel tebliğ örnekleri de gösterilmiş oldu. En güzel tarzın ne olduğunu başka ayetler de açıklamaktadır.

         "Ey Peygamber! Hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et." (Nahl: 125)

         "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost oluvermiştir." (Fussilet: 34)

         "Ey peygamber! kötülüğü en güzel olanla sav. Biz onların nitelediklerini en iyi bileniz." (Müminun: 96)

         "Ey Peygamber, af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerle lüzumsuz tartışmalardan sakın. Ne zaman şeytandan kötü bir düşünce seni dürtüklerse, Allah'a sığın." (A'raf: 199-200)

         harbi kafire karşı maddi kuvvetle cihat yapılırken tebliğ konusunda da en güzel ve ikna edici dilin kullanılması istenmektedir. Kaba bir şekilde yapılacak tartışmalar, onları yumuşatmayacak bilakis inatlarını artıracaktır.

         Bu ayet-i kerimede, gayr-i müslimlerle yapılacak medeni münasebetlerde ve tebliğde uyulması gereken kuralların ana çerçevesi çizilmektedir. Onlarla yapılacak mücadelede en güzel suret ise, onlarla medeni münasebetlerde, insani davranışlarda, ticari ve iktisadi işlerde İslama ısındırıcı muameleler göstermektir. İşlerimizi dürüst ve sağlam yaparak, göze bakıp gönüllere hitap ederek tebliğ yapmaktır. Müslümanın öncelikli vazifesi i’layı kelimetullahtır. Bu da güzel örnekler göstermekle daha iyi şekilde yapılır. Bu ayet, Müslümanlardan bunu istemektedir. Anadolu’nun müslümanlaşmasında bu tarzın çok büyük katkısı olmuştur. Askerlerden önce gönül erleri buraları fethetmişlerdir.

         “Allah, din husûsunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara karşı âdil davranmaktan sizi yasaklamaz. Şübhesiz ki Allah, adâletli olanları sever.”(Mümtehine 60/8)

         Bu ayetin nüzul sebepleri arasında şöyle bir rivayet vardır. Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) kızı Esmâ (r.anha) şöyle rivâyet eder: “Müşrik olan annem beni görmeye gelmişti. Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a: ‘Onu evime kabûl edip ikram ve ihsanda bulunayım mı?’ diye sordum. Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm: ‘Evet annene ikram ve ihsanda bulun!’ buyurdular. Bunun üzerine bu âyet-i kerîme nâzil oldu.” (İbn-i Kesîr, c. 3, 484)

         Bu ayet-i kerime ve nüzul sebebi olarak rivayet edilen yukarıdaki hadis-i şerif de insanî ilişkilerde nasıl davranılması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

ali_sarikaya@yahoo.com

Bu haber 496 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU