EHL-İ BEYT AYETİNİN ŞÜMULÜ

Ali SARIKAYA

27Ekim2016, 06:43

Ali SARIKAYA

«Ey Ehl-i Beyt, Allah muhakkak ki sizden eksikliği gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister.» (Ahzap Suresi 33/33) Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebi olarak Peygamberimizin (a.s.m.) hanımları gösterilmektedir. İbn Cerîr, İkrime'den (r.a.) rivayet eder ki; O «Ey Ehl-i Beyt, Allah muhakkak ki sizden eksikliği gidermek ve sizi tertemiz temizle­mek ister.» âyetinin özellikle peygamberin hanımları hakkında nazil ol­duğunu sokakta bağırarak söylerdi.

Ayetin iniş sebebi Peygamber hanımları olsa da kastedilen sadece hanımları değildir. Bütün aile efradını içine almaktadır. Bununla ilgili olarak bu konuyu açıklayıcı hadisler rivayet edilmiştir. İbn-i Kesir tefsirinde bu ayetin yorumu olarak bazı hadisler rivayet edilmiştir.

Enes bin Mâlik naklediyor ki; Rasûlullah (a.s.m) altı ay boyunca Fâtıma'nın kapısının önünden geçtiğinde sabah namazına gidiyorsa; ey hane halkı (Ehl-i Beyt) namaz der ve «Allah muhakkak ki sizden eksik­liği gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister.» âyetini okurdu.

İbn Cerîr Taberî der ki: Bize Abdullah bin Vekf... Ebu'l-Hamrâ'dan nakletti ki; Rasûlullah döneminde yedi ay boyun­ca Medine'ye bekçilik yaptım. Sabah namazı olunca   Hz. Peygamberin kalktığını, Ali ve Fâtıma'nın kapısına gelip; namaz, namaz,   dediğini sonra bu âyeti okuduğunu gördüm.

İmâm Ahmed der ki: Bize Muhammed bin Mus'ab... Ebu Ammâr'dan nakletti ki; o şöyle demiş: Ben Vasile bin Eskâ'ın yanına girdim. Onun etrafında bir topluluk oturuyordu. Hz. Ali’yi  (r.a.) söz konusu ediyorlardı. Onlar kalkınca Vasile bin Eskâ' bana dedi ki: Rasûlullâh’dan (s.a.v.) gördüğüm bir şeyi sana haber vereyim mi?

Ben; evet, dedim. O dedi ki:

Ben Hz. Fâtıma'ya varıp Hz. Ali'yi sordum. O da; Rasûlullah'a doğru gitti, dedi. Oturdum onu bekliyordum. Nihayet Rasûllah (s.a.v.) beraberinde Ali, Hasan ve Hüseyn olduğu halde geldi. Her birinin elini kendi elinin içerisine almıştı. İçeri girdi ve Hz. Ali ile Fâtıma'yı önüne oturttu. Hz. Hasan ile Hüseyn'i   iki kucağına   oturttu. Sonra elbisesini onların üzerine örterek —veya onlara giydirerek dedi— şu âyet-i kerîme'yi okudu: «Ey Ehl-i Beyt, Allah muhakkak ki sizden ek­sikliği gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister.» Sonra devamla; Al­lah'ım, bunlar benim evimin halkı —Ehl-i Beytim— benim evimin hal­kının temizlenmeye en çok hakları vardır, buyurdu.

Yukarıdaki rivayetlerden de anlaşıldığı üzere, bu ayetin şümulüne sadece Peygamber hanımları girmiyor. Ayetin yorumu hususunda nakledilen hadislere bakıldığında çocukları ve torunları da bu ayetin şümulüne dahil oldukları görülmektedir. Hayattaki uygulamalara bakıldığında bu genişliğin bizzat Peygamberimizin uygulamalarında var olduğu açıktır. O, bizzat kızını ve torunlarını bu ayetin şümulüne dahil olarak ifade etmektedir. Hz. Ali’yi (r.a.) de onların arasında zikretmektedir.

ali_sarikaya@yahoo.com

Bu haber 1032 defa okunmuştur.

Delicious     FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU