PEYGAMBERLERE İMAN

Ali SARIKAYA

07Temmuz2016, 11:15

Ali SARIKAYA

Peygamberlik kurumu, Rabbimizi bize tarif eden en büyük delillerdendir. Konuşan, canlı bir delildir. Allah’ı ve diğer iman esaslarını en iyi anlatacak olan, bulunduğu şarta ve zamana göre tarif edecek olan peygamberlerdir. Peygamberlerin peygamberliklerini ispat etmeleri hem akli hem de nakli delillerle olmaktadır.

Peygamberlik çalışmakla elde edilmez. Allah vergisidir. Allah onları insanlar arasından seçmektedir. Arı beyi nasıl bey olarak doğuyor, işçi arılar arasından çalışarak meydana çıkmıyorsa, peygamberler de doğuştan seçiliyor ve o büyük yükü kaldıracak şekilde gönderiliyor. Peygamberlik çok ağır bir yüktür. Hele vahye muhatap oldukları zaman bu ağır yüke normal bir insanın dayanması mümkün değildir. Bu ağır yükü kaldırabilmek için Allah tarafından özel olarak donatılıyorlar. Onun için peygamberler hep erkeklerden seçilmiştir.

İlk insan ve aynı zamanda ilk peygamber Hz. Âdem’dir. (a.s.) Son peygamber, bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa’dır. (a.s.m.) Bu ikisinin arasında bazı rivayetlerde 124 bin, (Müsned, 5, 266) bazı rivayetlerde ise 224 bin peygamber geldiği rivayet edilmektedir. Allah her kavme mutlaka bir peygamber göndermiştir. Çünkü peygamber sesi duymayanları sorumlu tutmamaktadır.

Peygamberler gelmeseydi, iman esaslarını anlamak mümkün olmazdı. Yaratıcıyı ve onun sıfatlarını bilmek mümkün olmazdı. Kâinatın yaratılışı ve hikmetleri anlaşılmazdı. Kâinat sarayının ne anlama geldiği, bu sarayı gezmenin usul ve adabı onlar tarafından anlatılmaktadır. “Gerçekten Allah, kendi içlerinden birini, onlara âyetlerini okuması, Onları her türlü kötülüklerden arındırması, Kendilerine kitap ve hikmeti öğretmesi için resul yapmakla, müminlere büyük bir lütuf ve inayette bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar besbelli bir sapıklık içinde idiler.” (Âl-i İmrân 3/164)

Ahiretle ilgili bilgileri ancak onlardan almak mümkün olmaktadır. Çünkü Peygamber Efendimiz (a.s.m.) miraçta gidip ahiret âlemlerini gördü ve bize oralar hakkında net ve kesin bilgiler verdi. Yani dinin temel kaynaklarını in iyi şekilde o anlatmaktadır.

Peygamberler, sadece manevi terakkinin önderleri değiller, aynı zamanda maddi teknolojik ilerlemelerin de öncüleridirler. Her peygamber bir teknolojik gelişmenin önderliğini yapmıştır. İlk defa terziliği İdris (a.s.) yapmıştır. İlk gemiyi Nuh (a.s.) yapmıştır. İlk demirciliği Davut (a.s.) yapmıştır. Süleyman (a.s.) rüzgâra binerek iki aylık yolu bir günde gitmesi uçakların temelini teşkil etmektedir. İbrahim’in (a.s.) yanmayan elbiseleri, yanmayan elbise yapımının temelidir. Bütün peygamberlerin gösterdiği mucizelerin benzerlerini bizim Peygamberimiz Muhammed (a.s.m.) göstermiştir. Bugün teknolojinin itici güçlerinden birisi olan tıp ilminde, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) ortaya koyduğu öncülük her türlü takdirin üzerindedir. Bu konuda müstakil kitaplar telif edilmiştir.

Peygamberlerin özellikleri

 

Bir insanın peygamber olabilmesi için bazı özellikleri, sıfatları taşıması gerekmektedir. Bir kişinin peygamber olarak gönderildiğinde üzerinde şu sıfatları ve özellikleri taşıması gerekmektedir.

a. Sıdk: Peygamberlerin doğru sözlü olmalarıdır. Peygamberler asla yalan söylemezler. Şartlar ne olursa olsun sadece doğruyu söylerler. Peygamber olmadan önce veya peygamber olduktan sonra, şakayla da olsa yalan onlardan sadır olmaz.

b.   Emanet: Peygamberler, içinde yaşadıkları toplumun en emin, en güvenilir insanlarıdır. Cahiliye döneminde bile Peygamber Efendimizin bir adı da “Muhammedü’l-emin” idi. Herkes ona güveniyordu. Önemli mallarını ona emanet ediyorlardı. “Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.” (Şu’arâ  26/107) Bütün peygamberler bu güvenilir oluşlarını ümmetlerine tebliğ ediyorlardı.

c.   İsmet: Bütün peygamberler günah işlemezler. Küfür, şirk, isyan gibi günahlardan uzaktırlar. Allah onları günahlardan korumuştur. Yapılması haram olan hiçbir davranışları yoktur. azabı gerektirecek günahlardan uzaktırlar. sünnet kabilinden olan şeylerin terki ise günah değildir.

d.   Fetanet: Peygamberler, insanların en zekisi ve en ileri görüşlü olanıdır. Gönderildikleri topluma ancak bu şekilde örnek olabilirler.

e. Tebliğ: Her peygamber, kendisine iletilen İlahi hükümleri eksiksiz, noksansız tebliğ ederler. Unutma, yanılma, gizleme yapamazlar. Bu tebliğleri karşılığında da bir ücret alamazlar. “…peygamberin görevi, açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir.” (Nûr Suresi 24/54) Peygamberler sadece kendilerine vahyedilenleri söyler. Din namına söylediklerinin hepsi Allah’ın emir ve yasaklarıdır.

ali_sarikaya@yahoo.com

Bu haber 1214 defa okunmuştur.

Delicious     FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU