HER SÖYLEDİĞİN HAK OLSUN…

Ali SARIKAYA

04Aralık2015, 07:30

Ali SARIKAYA

        Bugün insanlığın en büyük sıkıntısı hak kavramının hayatlarında yeteri kadar yer bulmamasıdır. Menfaatin kazdığı kuyuya hak kavramı kurban edilmektedir. Hakkın hatırı yüce tutulması gerekirken, menfaat kavramı önünde diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Bunun sonucundan ise haksızlık çıkmaktadır. Hakkı bırakıp haksızlığa yardımcı olmak hakkın diz çökmesini netice vermektedir. Garazkarlık ve inat yardımcı eleman olarak kullanılmaktadır. Burada garazkarlık ve inat yapılmamalı ve hakkın ayağa kalkması için yapılacak ne varsı yapılmaya çalışılmalıdır. “Salisen: İ’lâ-yı kelimetullahı hedef-i maksat eden cemaat, hiçbir garaza vasıta olamaz. İsterse de muvaffak olamaz. Zira nifaktır. Hakkın hatırı âlidir, hiçbir şeye feda olunmaz.” (Hutbe-i Şamiye, Sayfa 105)

         Bu hayat yolunda ilerlerken ana cadde, ana damar Allah’ın rızasıdır. Bu büyük bir havuzdur. Bütün yollar, bütün hizmetler bu ana damara, bu havuza çıkmalıdır. Ana caddeye çıkmayan yollarda harcanan zaman boşuna harcanmıştır. Yaralanan hisler bazen kuralları görmezden gelip hissiyatın arkasına takılması çok görülmüştür. His ise hakkın hatırını bırakıp kendi hatırını saymaktadır. Hayatın her kesitinde ana hedeften ayrılmamak gerekmektedir. O da Allah’ın rızasıdır. O razı oldu ise gerisi mühim değildir.

         İnsanlığın önündeki en büyük sermaye doğruluktur. Çünkü imanın alameti doğruluktur. İslam’ın şiarı doğruluktur. İnsanlığın kurtuluşu doğruluktadır. “Necat yalnız sıdkla, doğrulukla olur. Urvetü’l-vuska sıdktır. Yani, en muhkem ve onunla bağlanacak zincir, doğruluktur.

“Amma maslahat için kizb ise, zaman onu neshetmiş. Maslahat ve zaruret için bazı âlim "muvakkat" fetvâsı vermişler. Bu zamanda o fetvâ verilmez. Çünkü, o kadar su-i istimal edilmiş ki, yüz zararı içinde bir menfaati olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez.

“…Aynen öyle de, maslahat dahi yalan söylemeye illet olamaz. Çünkü muayyen bir haddi yok; su-i istimale müsait bir bataklıktır. Hükm-ü fetvâ ona bina edilmez. Öyleyse, yol ikidir, üç değildir. Ya doğru, ya yalan, ya sükût değildir. (Hutbe-i Şamiye, Sayfa 55-56)

İnsanlık tarihi bize gösteriyor ki, doğru söyleyenler, doğru davrananlar hep kazanmıştır. Yalancının mumu yatsıya varmadan sönmüştür. Dünyadaki kargaşaların temeline bakıldığında şu sonuç görünecektir ki, doğruluktan ayrılmanın, yalanın çok kötü bir şekilde kullanılması sonucu insanlığın huzur ve saadeti kaybolmuştur. Harpler ve darplar yalanın ve hak kavramından ayrılmanın sonucudur. Bölünmeler ve dağılmalar buradan doğmaktadır.

“İşte şimdi beşerin ortadaki dehşetli yalancılığıyla ve tezviratlarıyla emniyet-i umumiyenin ve rû-yi zemin âsâyişlerinin zîr ü zeber (yerle bir) olması, kizble ve maslahatın su-i istimâliyle olmasından, elbette o üçüncü yolu kapatmaya beşer mecbur ediyor ve kat’î emir veriyor. Yoksa, bu yarım asırda gördükleri umumî harpler ve dehşetli inkılâplar ve sukutlar ve tahribatlar, başlarına bir kıyameti koparacak.

“Evet, her söylediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek doğru değil. Bazan zarar verse sükût etmek... Yoksa yalana hiç fetva yok. Her söylediğin hak olmalı; fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yok. Çünkü hâlis olmazsa su-i tesir eder, hak, haksızlıkta sarf olur. (Hutbe-i Şamiye, Sayfa 55-56)

“Senin üzerine haktır ki, her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti hâlis olmayan bir adam, nasihati Bazen damara dokundurur, aksülâmel yapar. (Mektubat, Sayfa 256)

Böyle hak ihlalleri ile yol almaya çalışanların er yada geç başları belaya girecektir. Bumerang bir gün kendilerine dönecektir. O zaman acınmaları da mümkün olmayacaktır. “Çünkü iptal-i hak için çalışan adam Haktan yardım ve merhamet talep edemez. (İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 118)

ali_sarikaya@yahoo.com

Bu haber 1370 defa okunmuştur.

Delicious     FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU