Ali SARIKAYA


OKULLAR AÇILIYOR


         Okulların açılması münasebeti ile bu hafta ilimle ilgili ayet ve hadislerden bir demet sunmak istiyoruz. Ayrıca Perşembe günü 1 Muharrem Hicri yılbaşı idi. Hayırlara vesile olmasını Allah?tan niyaz ediyorum. İmam-ı Şafii?nin dediği gibi, ilim bir nurdur, günahkâr gönüllere doğruyu göstermez. Yani ilim kendisi ile amel edilmiyorsa kişiye faydası yoktur. Bunu da dikkate alarak Yunus Emre gibi diyoruz.

         İlim ilim bilmektir,

         İlim kendin bilmektir.

         Sen kendini bilmezsen,

         Yahu bu nice okumaktır.

         Bildiği ile amel etmek ilmin kişiye hayat vermesidir. Yoksa ilim sadece lafta kalır. Hayırlı cumalar diliyorum.

?Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen, Rabbinin rahmetini dileyen kimse inkar eden kimse gibi olur mu? De ki: "Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar" (Zümer Suresi,39/9)

"Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et" (Nahl Suresi,16/125)

?Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O?ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.? (Al-i İmran Suresi 3/18)

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

(İlim öğrenmek, kadın-erkek her müslümana farzdır.) [Beyhaki]

(Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye çalışınız!) [Şir'a]

(En güzel hediye, hikmetli bir sözü iyice anlayıp, din kardeşine anlatmaktır.) [Taberani]

 (Heves edilecek iki kimse vardır: Biri, Allahü teâlânın verdiği ilimle amel edip başkasına da öğreten, ikincisi de, Allahü teâlânın verdiği serveti hayra sarf edendir.) [Buhari]

(İlim yolunu tutana, Allahü teâlâ Cennet yolunu açar.) [Tirmizi]

(Melekler, ilim talebesinden memnun oldukları için kanatlarını onların üzerine gererler.) [İ. Abdilber]

(İlimden bir mesele öğrenmek, dünyadaki her şeyden kıymetlidir.) [Taberani]

(Ya âlim, ya öğrenci, ya dinleyici veya bunları seven olun. Yoksa helak olursunuz.) [Beyheki]

(Tecrübeli yaşlılarla oturup kalkın. Âlimlere sorun. Hikmet sahipleri ile beraber olun.) [Taberani]

ali_sarikaya@yahoo.com