BAŞYAZI / Mehmet FURKAN


AİLE ÜZERİNE YAZILAR (5)

Selam ile…


Selam ile…
Bir zamanlar, bir genç her kes gibi evlenmek istiyordu.
Bu niyetini ailesine açtığında, babası ona şöyle dedi: "Elbette oğlum, elbette evlenebilirsin. Bana kendi alın terinle kazandığın bir altını getirdiğinde, seni hemen evlendireceğim."
Delikanlı babasının bu sözleri¬ne gülümsedi, Ne ka¬dar da kolay bir sınavdı bu böyle.
Ertesi gün, istenilen altın lirayı götürüp gururla babasının avucuna koydu.
Babası hiçbir şey söy¬lemeden, altını evlerinin yanından akan nehre fırlattı.
Çocuk, altının düştüğü nehre şaşkınlıklı bir-iki saniye baktıktan sonra, babasına döndü ve sordu: "Şimdi evlenebilirim, değil mi babacığım?"
Babası başını iki yana salladı: "Hayır oğlum. Sana kendi alın¬ terinle ve emeğinle kazandığın bir altını getirmeni söylemiştim. Bu altını sen kazanmamışsın ki!"
Genç delikanlı babasının ger¬çeği nasıl keşfettiğini anlayama¬mıştı. Sahiden de, parayı bir arka¬daşından ödünç almıştı. Ertesi gün, bu defa annesinden bir altın borç aldı ve parayı ba¬basına götürdü.
Babası altını aldı ve yine nehre fırlattı.
De¬likanlı bir kez daha şaşırmıştı: "Bunu niye yapı¬yorsun baba,  anla¬madım. Ama sana bir altın getirmiş oldum, ar¬tık evlenebilir miyim?"
Babası bu defa da izin ver¬medi oğluna:"Bu altını da sen kazanmamışsın!"
Genç, babasının yanından ay¬rıldıktan sonra uzun uzun düşün¬dü.
Başkasından borç alıp getirdi¬ğinde babası parayı yine nehre atacaktı ve bu gidişle evlenemeyecekti. O yüzden, bir iş bulup çalışmaya ve altını kendi emeğiy¬le kazanmaya karar verdi.
Günler geçti ve kazandığı bir altını babasına götürdü.
Babası her zamanki gibi parayı nehre at¬maya hazırlanıyordu ki, oğlu can havliyle babasının kolunu tuttu ve bağırdı:"Hayır baba! O altını nehre atamazsın! Onu kazanmak için günlerce çalıştığımı ve sırtımın ağrılar içinde kaldığını biliyor mu¬sun sen?"
Babası, yüzünde ışıltılı bir gü¬lümseme ile, elini oğlunun omzu¬na koydu ve: "İşte şimdi evlenebilirsin, oğ¬lum" dedi, "Çünkü, emeğinin kar¬şılığı olan bu altının değerini artık biliyorsun ve eminim ki onu akıl¬lıca harcayacaksın.
Devam etmek üzere, şimdilik hoşça kalın…