BAŞYAZI / Mehmet FURKAN


AİLE ÜZERİNE YAZILAR (3)

Selam ile…


Selam ile…
Aile, anne baba ve çocuk¬lardan oluşan en küçük toplum birimidir. Bu ba-kımdan aile toplumun temel taşı sayılmıştır.
İlk toplumlardan gü¬nümüze kadar, bütün toplumlar¬da aile vardır. İnsanları diğer can¬lılardan ayıran önemli özellikler¬den biri, insanların aile düzeni içinde yaşamalarıdır.
Anne baba ve çocukların yanında nine, dede, amca, hala, dayı ve teyzeler de ai¬leden sayılır.
Dinimize göre aile; anne, baba ve varsa çocuklardan oluşan kutsal bir yuvadır.
Birbirlerine sevgi ve sa¬ygı bağlarıyla bağlı olan; aynı inanç, aynı düşünce ve aynı duygu¬ları paylaşan; kendilerine düşen görevleri yerine getiren bireylerden oluşan aileler, huzurlu olurlar.
Kur'an-ı Kerim'de "Allah sizlere ken¬dinizden eşler, eşlerinizden de oğullar ve torunlar var eder." buyurulur.
İslâm dini aileye büyük önem vermiştir.
Çünkü aile hem kişinin huzur bulduğu bir ortam, hem nes¬lin devamı için bir vesile, hem de kişiyi dince günah sayılan çeşitli kötülüklerden koruyan bir kurum¬dur.
Kur'an-ı Kerim'de "İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rah¬met var etmesi Allah'ın varlığının belgelerindendir. Bunda düşünen insanlar için dersler vardır." buyurulur.
Toplumun özü ve temeli aile¬dir. Uygarlıkta ileri gitmiş ne kadar millet varsa, aile ocağın¬da iyi eğitim görmüş bireyler¬den meydana gelmiştir.
Çünkü milletler birçok ailenin birleş¬mesinden meydana gelmekte¬dir.
Dinimiz, ailelere, aile kuru¬muna ve aile bireyleri arasın¬daki ilişki ve bağlara büyük önem vermektedir. Aile, evlilik ve nikah bağıyla kurulur.
Peygamberi¬miz bir hadisinde "Nikah benim sünnettendir. Evleniniz, ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla öğünürüm." buyurmuştur.
Ailenin düzenli, huzurlu ve mutlu olması, aile bireylerinin birbirlerine karşı sevgi, saygı, yar¬dımlaşma ve dayanışma bilinci içinde olmalarına bağlanmıştır.
Aslında milletin bütün bireyleri, birbirleriyle sevgi, saygı ve yar¬dımlaşma ihtiyacındadırlar.
İn¬san, yaradılışı gereği bir başkası¬na muhtaçtır.
Üzüldüğümüz veya sevindiğimiz zaman, bu duygularımızı paylaşacak dostlar ararız. Bunların başında da aile üyeleri gelir.
Devam etmek üzere, şimdilik hoşça kalın…