T.C. OSMANİYE l. İCRA DAİRESİ 2019/1 İFLAS - Akdeniz Gazetesi

T.C. OSMANİYE l. İCRA DAİRESİ 2019/1 İFLAS

Tarih 14Mayıs2019, 10:19 Editör Ali CİHANGİR

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

Müflisin Adı ve Adresi    : Esatoğullan Turizm Ve Otelcilik Anonim Şirketi (Mersis:0377044037100017),
      Ticaret Sicil No : 584 Tüysüz Beldesi D-400 Karayolu Üzeri Yolçatı Sazlık
      Mevkii Toprakkale/Osmaniye Toprakkale / OSMANİYE
İflasın açıldığı tarih    : 10/04/2019 Tarih ve saat 12:15
Osmaniye 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla 24/04/2019 tarih ve 2018/197 sayılı dosyasından iflasına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik ADİ şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:
1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Osmaniye 1. İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacaklan ve rüçhan haklarından mahrum kalacaktarı,
4 - 10/07/2019 günü saat 14:00 - 14:30 de ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. 13/05/2019
* 1- Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde    
ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.    
2- Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldiğinde miras hükümleri gereğince evvelce alacaklılar davet edilmişse 1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.
**:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70’e karşılık gelmektedir. İD.155

Bu haber 263 defa okunmuştur.

Delicious     FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ KGYS Bakım Onarım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale ...

T.C. OSMANİYE

T.C. OSMANİYE 1. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU